Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Римска градска вила


Римска градска вила

Римската градска вила датира от ІІ в. Смята се, че е принадлежала на заможна аристократична фамилия. През ІІІ-ІV в. е разширявана и достроявана. При готските нашествия в края на ІІІ или в средата на ІV в. вилата, както и Дуросторум са разрушени и опожарени. Смята се, че вилата е принадлежала на заможна аристократична фамилия.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ
Обектът се намира на открито и е със свободен режим на посещение.