Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Природонаучен музей при Биосферен парк "Сребърна"


Природонаучен музей при Биосферен парк "Сребърна"

Природонаучен музей „Сребърна“ със своята самобитна и уникална характеристика привлича туристи от цял свят.

Биосферен резерват „Сребърна“ се намира на пътя на прелетните птици от Европа към Африка – Via Pontica. Сребърна е вписан в регистъра на защитените територии с Постановление на Министерския съвет. Езерото Сребърна е включено в Списъка на обектите от световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО и в Списъка на орнитологично важните места в Европа (защитени зони от националната екологична мрежа по смисъла на Закона за биологичното разнообразие).

Резерватът поддържа 22 редки, уязвими или застрашени вида животни и растения съгласно Европейския Червен списък на глобално застрашените животни и растения и 149 вида съгласно Червената книга на България.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

В сградата се предлагат чрез вендинг апарати топли и студени напитки, закуски и лакомства, има подходящи места за отдих вътре и отвън – пейки и люлки.

Музеят разполага с парко места за автомобили и автобуси. Има рампа за свободен достъп на хора с увреждания.

Тук гостите могат да си закупят рекламни материали, както и да получат такива безплатно.

Снимането в резервата е разрешено, но в музея се заплаща билет на стойност 5.00 лв. Резерватът разполага с двама екскурзоводи с английски език.

Работно време:

Входни такси: