Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Южна крепостна стена с Южната порта на Дуросторум – Дръстър


Южна крепостна стена с Южната порта на Дуросторум – Дръстър

Южната крепостна стена е най-добре запазеният пасаж от крепостната система на цитаделата на Дуросторум-Дръстър, която и днес се вижда зад градския площад. Разкрита е при археологически разкопки през 1986-1987 г. и 2007-2012 г.

Дръстър е средновековното име на днeшния град Силистра. Градът възниква върху основите на древния античен град Дуросторум. Ранновизантийското укрепително съоръжение Дуросторум става ядро на средновековния град Дръстър. След покръстването на българите е седалище на Българската православна църква, а по време на Второто българско царство е митрополитски център. Той е имал две крепостни стени – северна и южна.

Южната крепостна стена е едно от най-впечатляващите военно-отбранителни съоръжения в България от Античността и Средновековието и няма аналог сред античните и средновековните фортификации.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ
Обектът се намира на открито и е със свободен режим на посещение.