Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Римска гробница


Римска гробница

Най–известният в страната и чужбина античен паметник на Дуросторум е от гробницата със стенописи от средата на IV век, открита през 1942 г. Тя се смята за емблематично творение на късноантичната цивилизация. Богатата стенописна украса (геометрични, животински и човешки фигури, ловни сцени, семейна двойка и техните прислужници) носи характерните белези на Константиновата епоха и се долавя стилът на надарен художник дошъл от източните провинции на Империята /вероятно Египет или Сирия/.

Върху централното пано е изобразен господарят на гробницата в цял ръст, облечен в костюм на знатен римски пълководец – магистрат, вероятно патриций, който държи в ръка императорска грамота – кодицил. До него е знатната му съпруга, а от двете страни към тях са насочени прислужници, които поднасят елементите на костюма на господаря магистрат. През 2005 г. излезе от печат на български и английски език книгата на Г. Атанасов: „Късноантичната гробница в Дорусторум – Силистра“.