Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Биосферен парк "Сребърна"


Биосферен парк "Сребърна"

Славата на Биосферен парк „Сребърна“ е свързана, от една страна, с факта, че се намира точно на пътя на прелетните птици от Европа към Африка – Via Pontica, а от друга страна, с уникалните и разнообразни видове водоплаващи птици в него. Паркът обхваща езерото Сребърна и околностите му – около 660 хектара охраняема площ и буферна зона от около 540 хектара.

Биосферен парк „Сребърна“ се намира точно на пътя на прелетните птици от Европа към Африка – Via Pontica. „Сребърна“ е вписан в регистъра на защитените територии с Постановление на Министерския съвет. Езерото Сребърна е включено в Списъка на обектите от световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО и в Списъка на орнитологично важните места в Европа (защитени зони от националната екологична мрежа по смисъла на Закона за биологичното разнообразие).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Резерватът разполага с голям паркинг и той, и музеят към него са достъпни за хора с увреждания. Снимането в резервата е разрешено, но в музея се заплаща билет на стойност 5 лв. Към Природонаучния музей има на разположение двама екскурзоводи с английски език.

Работно време:

Входни такси:

Контакти: