Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Уреждане на бюджетните отношения през 2023 г. за срока до приемане на Бюджет за 2023 г. на Община Силистра


Публикувано на: 23 март 2023 г. / Печат