Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Община Силистра обявява конкурс за избор на доставчик на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция I”


О Б Я В Л Е Н И Е

Община Силистра обявява конкурс за избор на доставчик на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция I”.

Конкурсът се провежда на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18а, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане, във връзка с чл.37, 38, 39 и чл. 39а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и Заповед № ЗК-1987 от 19.11.2014 г. на Кмета на Община Силистра.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да представят Програма за предоставяне и развитие на социалната услуга в съответствие с нормативната уредба, да имат опит в предоставянето на социални услуги, търговска репутация и наличие на определен работен и организационен капацитет.

Подробна информация за участие в конкурса се съдържа в конкурсната документация, която кандидатите могат да закупят от Общинския център за информация и услуги – гише „Социална политика” срещу заплащане на сума от 50 лв. без ДДС в офиса на “Банка ДСК” АД, клон Силистра в сградата на Общинската администрация в срок до 17.00 часа на 20.01.2015 г. (включително).

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса до 17.00 часа на 20 януари 2015 г. (включително).
Конкурсът ще се проведе на 21 януари 2015 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала в сградата на общинска администрация.

Допълнителна информация на телефон: 086/ 816 301 – Община Силистра.

Публикувано на: 20 ноември 2014 г. / Печат