Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

"Синева" ЕООД търси да назначи сътрудници по охраната на обществения ред в Дунавски парк и централната градска част на гр. Силистра


О Б Я В А

"Синева" ЕООД търси да назначи сътрудници по охраната на обществения ред в Дунавски парк и централната градска част на гр. Силистра.

Изисквания към кандидатите:

  • Да са завършили минимум средно образование.

Същите да представят следните документи:

  • Молба за назначаване по граждански договор;
  • CV европейски образец с актуална снимка.

Кандидатите да представят горепосочените документи в срок до 28.08.2015 г. в стая 322 на общинска администрация – Силистра.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Тел. за връзка: 086/ 816 277.

Публикувано на: 21 август 2015 г. / Печат