Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява


Със Заповед №ОХ-2 / 05.01.2016 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 350 вакантни длъжности за войници във гарнизоните Карлово, Казанлък и Стара Загора.

Основни изисквания-средно образование, физически здрави, неосъждани, на възраст до 32 г. (47г. за освободени от военна служба).

Срок за подаване на документите 19.02.2016 г.

За допълнителна информация:
Военно окръжие - Силистра, тел. 086/ 833 257
Офиси за военен отчет в общините

Публикувано на: 21 януари 2016 г. / Печат