Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява


Със заповед № КВ-24/15.01.2016 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 80 вакантни длъжности за матроси във ВМС и 3 вакантни длъжности за матроси във ВВМУ ,,Н.Й.Вапцаров”.
 Основни изисквания-средно образование, физически здрави, неосъждани, на възраст до 32 г. (47г. за освободени от военна служба).
Срок за подаване на документите 26.02.2016г.

За допълнителна информация:
Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257
Офиси за военен отчет в общините 

Публикувано на: 26 януари 2016 г. / Печат