Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Община Силистра обявява конкурс за избор на доставчик на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” ІІ


О Б Я В Л Е Н И Е

Община Силистра обявява конкурс за избор на доставчик на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” ІІ.

Конкурсът се провежда на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18 а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 37, 38, 39 и чл. 39а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и Заповед № ЗК- 593 от 11.04.2016 г. на Кмета на Община Силистра.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да представят Програма за предоставяне и развитие на социалната услуга в съответствие с нормативната уредба, да имат опит в предоставянето на социални услуги, търговска репутация и наличие на определен работен и организационен капацитет.

Подробна информация за участие в конкурса се съдържа в конкурсната документация, която кандидатите могат да закупят от Общинския център за информация и услуги – гише „Социална политика” срещу заплащане на сума от 50 лв.без ДДС в офиса на “Банка ДСК” АД, клон Силистра в сградата на Общинската администрация в срок до 17.00 часа на 28 май 2016 г. (включително).

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса до 17.00 часа на 29 май 2016 г. (включително).

Конкурсът ще се проведе на 30 май 2016 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала в сградата на общинска администрация.

Допълнителна информация на тел: 816 301 – Община Силистра.

Публикувано на: 11 април 2016 г. / Печат