Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява - 50 вакантни длъжности за войници във гарнизоните София, Горна Малина и Бургас


О Б Я В А

Със заповед № ОХ-197/11.03.2016 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 50 вакантни длъжности за войници във гарнизоните София , Горна Малина и Бургас.

Основни изисквания - средно образование, физически здрави, неосъждани, на възраст до 32 г. (47г. за освободени от военна служба).

Срок за подаване на документите 05.05.2016г.

За допълнителна информация:
Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257
Офиси за военен отчет в общините

Публикувано на: 14 април 2016 г. / Печат