Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява - 353 вакантни длъжности за войници


Със заповед №ОХ-708 / 08.09.2016 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 353 вакантни длъжности за войници в гарнизоните Плевен, Асеновград, Пловдив, Шумен, Свобода, Благоевград, Стара Загора, Ямбол, Хасково, София, Мусачево.

Основни изисквания - средно образование, физически здрави, неосъждани, на възраст до 32 г. (47 г. за освободени от кадрова военна служба).

Срок за подаване на документите 28.10.2016 г.

За допълнителна информация:
Военно окръжие - Силистра, тел. 086/ 833 257
Офиси за военен отчет в общините

Публикувано на: 05 октомври 2016 г. / Печат