Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение - Община Силистра на основание чл. 128 (1) от ЗУТ уведомява всички заинтересовани лица


СЪОБЩЕНИЕ

Община Силистра на основание чл. 128 (1) от ЗУТ уведомява всички заинтересовани лица, че е издадено разрешение за разработване на ПУП създаване на устройствена основа за изграждане на ветроенергиен парк в поземлени имоти: № 156016, № 154090, № 153005, № 154057, № 152029, № 149052, № 149012, № 147076, № 157005, № 156002, №150046, № 147011, № 148017 и № 157020 в землището на село Калипетрово, община Силистра.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища писмено в Община Силистра, Кметство Калипетрово или в РИОСВ-Русе, “Придунавски булевард”, №20, п.к. 7000.

Публикувано на: 11 май 2010 г. / Печат