Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение - Община Силистра на основание чл. 128 (1) от ЗУТ уведомява всички заинтересовани лица, че е издадено разрешение за разработване на ПУП


СЪОБЩЕНИЕ

Община Силистра на основание чл. 128 (1) от ЗУТ уведомява всички заинтересовани лица, че е издадено разрешение за разработване на ПУП създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична централа в поземлени имоти № 211081 и № 211113 в землището на село Калипетрово, община Силистра.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища писмено в Община Силистра, Кметство Калипетрово или в РИОСВ-Русе, “Придунавски булевард”, №20, п.к. 7000.

Публикувано на: 11 май 2010 г. / Печат