Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността Началник отдел "Териториално селищно устройство и контрол на строителството" при Община Силистра


Приложение №6 към чл. 33, ал. 2 от НПКДС

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ
за длъжността Началник отдел "Териториално селищно устройство и контрол на строителството" при Община Силистра

Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервюто.

Име, презиме и фамилия на кандидатаРезултат от начина по чл. 24, т. 1 /тест/КоефициентРезултат от интервютоКоефициентОкончателен резултат
Мирослава Вълкова Йоргова 5 4 143 точки 4 5,92
Теодора Любомирова Петрова 3 4 137 точки 4 5,6

Председател на конкурсната комисия: /п/
Ростислав Павлов - Секретар

Публикувано на: 19 март 2019 г. / Печат