Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява - 26 вакантни длъжности за войници във военните формирования от състава на Стационарната комуникационна и информациона система


О Б Я В А

Със заповед №ОХ-308 / 27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 26 вакантни длъжности за войници във военните формирования от състава на Стационарната комуникационна и информациона система.

Основни изисквания - средно образование, физически здрави, неосъждани,да нямат друго гражданство, психологично пригодни, на възраст до 28 г. (41 г. за освободени от кадрова военна служба).

Срок за подаване на документите 17.05.2019 г.

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините

Публикувано на: 12 април 2019 г. / Печат