Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява


О Б Я В А

На основание чл. 32 от Закона за пчеларството, във връзка с изпълнение на изискванията на „НАРЕДБА № 15 от 8 април 2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”,

УВЕДОМЯВАМЕ

собствениците на пчелини / пчелни семейства на територията на Община Силистра – в гр. Силистра и околностите, с. Ветрен и околностите, и с. Сребърна и околностите, и по протежението на р. Дунав от с. Ветрен до гр. Силистра, че в часовия диапазон от 21.00 ч. на 27. 05. 2013 г. /четвъртък/ до 05.00 ч. на 28. 05. 2013 г. /петък/ ще извърши наземната обработка и от 05.00 ч. до 08.00 ч. на 28. 05. 2013 г. /петък/ ще извърши авиационната обработка, при подходящи условия /ниска влажност, слаб вятър, температури под 25 градуса по Целзий и др./, като ще се извърши дезинсекция, чрез наземна и авиационна обработка на зелени площи в горепосочените населени места, за намаляване популацията от комари.

Притежателите на пчелини / пчелни семейства, следва да не допускат достъп на пчели в горепосочените часови диапазон и дни на посочените места, за да се предотврати отравянето на същите.

ВАЖНО!!!

Препаратът, с който ще се извърши дезинсекцията за намаляване популацията от комари е с название Аква К – Отрин ЕВ 20/ Aqua K – Othrine EV 20, с разреждане за УЛВ – пръскачка 1:9, разходна норма 0,5 l/ha и за горещ аерозол 1:99, разходна норма 5 l/ha. Препаратът е безвреден за хора и домашни любимци, поради което няма карантинен срок.

При необходимост процедурата ще се извърши повторно в рамките на две седмици.

Публикувано на: 18 май 2013 г. / Печат