Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Финансов отчет за 2014 година


Месечен отчет за месец Януари

Месечен отчет за месец Февруари

Тримесечен отчет за периода 01.01.2014 - 31.03.2014

Месечен отчет за месец Април

Месечен отчет за месец Май

Тримесечен отчет за периода 01.01.2014 - 30.06.2014

Месечен отчет за месец Юли

Месечен отчет за месец Август

Тримесечен отчет за периода 01.01.2014 - 30.09.2014

Месечен отчет за месец Октомври

Месечен отчет за месец Ноември

Тримесечен отчет за периода 01.01.2014 - 31.12.2014


Одитен доклад №0100302915 за резултатие от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Силистра за 2014

Одитно становище за заверка без резерви с обръщение на внимание на Годишния финансов отчет на община Силистра за 2014

Публикувано на: 18 август 2014 г. / Печат