Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Финансов отчет за 2015 година


Месечен отчет за месец Януари

Месечен отчет за месец Февруари

Тримесечен отчет за периода 01.01.2015 - 31.03.2015

Месечен отчет за месец Април

Месечен отчет за месец Май

Тримесечен отчет за периода 01.01.2015 - 30.06.2015

Месечен отчет за месец Юни

Месечен отчет за месец Юли

Месечен отчет за месец Август

Тримесечен отчет за периода 01.01.2015 - 30.09.2015

Месечен отчет за месец Октомври

Месечен отчет за месец Ноември

Тримесечен отчет за периода 01.01.2015 - 31.12.2015

Одитен доклад №0100302716
Одитно становище за заверка

Публикувано на: 01 април 2015 г. / Печат