Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Финансов отчет за 2016 година


Месечен отчет за месец Януари

Месечен отчет за месец Февруари

Тримесечен отчет за периода 01.01.2016 - 31.03.2016

Месечен отчет за месец Април

Месечен отчет за месец Май

Тримесечен отчет за периода 01.01.2016 - 30.06.2016

Месечен отчет за месец Юли

Месечен отчет за месец Август

Тримесечен отчет за периода 01.01.2016 - 30.09.2016

Месечен отчет за месец Октомври

Месечен отчет за месец Ноември

Тримесечен отчет за периода 01.10.2016 - 31.12.2016 г.

Одитен докланд №0100317516

Одитно становище за заверка без резерви с обръщение за внимание

Публикувано на: 16 март 2016 г. / Печат