Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Открита процедура издаване на разрешително за ползване на воден обект в участъка км. 394,000 до км 394,580 със заявител “Поларис-8”ООД


Община Силистра съобщава на всички заинтересовани лица, че с писмо в изх. №ІІІ-5-39 / 12.01.2015 г.  е получено съобщение от Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав” съобщава, че е открита процедура издаване на разрешително за ползване на воден обект в участъка км. 394,000 до км 394,580 със заявител “Поларис-8”ООД. В съответствие с чл. 64 от Закона за водите в 14 дневен срок от поставянето (обявяването) на съобщението, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното, предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или  обществени интереси. Възражения и предложения се представят в Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на р. Дунав”, ул.”Славянска” №6, гр. Русе пк. 7000.

Приложение: Съобщение на Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав”

Публикувано на: 15 януари 2016 г. / Печат