Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Силистра


ДО
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР
ОБЩИНА АЛФАТАР
УЛ. ”ЙОРДАН ПЕТРОВ” №6
ГР. АЛФАТАР ПОЩ. КОД 7570

ДО
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА
ОБЩИНА КАЙНАРДЖА
УЛ. ”ГЕОРГИ ТОКУШЕВ” №10
С. КАЙНАРДЖА ПОЩ. КОД 7550

ДО
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СИТОВО
ОБЩИНА СИТОВО
УЛ. “ТРЕТИ МАРТ” №72
С. СИТОВО ПОЩ. КОД 7583

ДО
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
УЛ. “ВИТОША” №44
ГР. ГЛАВИНИЦА ПОЩ. КОД 7630

ДО
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО
ОБЩИНА ДУЛОВО
УЛ. ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” №18
ГР. ДУЛОВО ПОЩ. КОД 7650

Относно: Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Силистра.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ,

Във връзка с отправената от Община Силистра покана към Вас с писмо изх. № ИзхК-1697 / 12.03.2016 г.  за участие в общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Силистра на  07.04.2016 г.(четвъртък)   Ви уведомявам, че поради служебните ми ангажименти неговото провеждане се отлага.  Новата дата, на която то ще бъде проведено при същия дневен ред е 14.04.2016 г. (четвъртък) от 11:00 часа в  заседателната зала на втория етаж в сградата на Община Силистра.

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 05 април 2016 г. / Печат