Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление


О Б Я ВА
от Община Силистра

На основание чл.4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционнопредложение:

"ПЛОЩАДКОВ ГАЗОПРОВОД И ПРЕУСТРОЙСТВО НА КОТЕЛНО ЗА РАБОТА С ПРИРОДЕН ГАЗ В СУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ", ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 66425. 501. 25, УЛ. "ДРЪСТЪР" № 38 ГР. СИЛИСТРА"

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" №20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

гр. Силистра
14.12.2016 г.

С уважение,
Кмет:
/ д-р Юлиян Найденов /

Публикувано на: 14 декември 2016 г. / Печат