Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-1821 /01.12.2022 г.


До
В.И.З. собственик
на поземлени имоти № 00895.502.420
по КККР на гр. Силистра

Настоящата Заповед №ЗК-1821 /01.12.2022 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същата не е потърсена на адреса.

Публикувано на: 03 януари 2023 г. / Печат