Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача

Процедури за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционни предложения