Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява - Инвестиционно предложение


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

"Поларис - 8" ООД, ул.  "Петър Райчев"  №  12, офис 3, Район "Приморски", гр.  Варна  пощ. Код 9000

 (наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

 

                                                               У В Е Д О М Я ВА

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложение :

"Изземване на наносни отложения с плаващо средство от коритото на р. Дунав в участък от км. 374,900 км  374,600".

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, кметство  или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

 

 * Приложение

 С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 02 февруари 2019 г. / Печат