Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ


Община Силистра в изпълнение на чл. 15,  т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Обн. ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004г., посл. Изм. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020г.) обявява, че е издадено Решение № РУ-48-ЕО / 2022 г. на Директора на РИОСВ - Русе.

Приложение: Решение № РУ-48-ЕО / 2022 г.

Публикувано на: 20 септември 2022 г. / Печат