Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Програма за намаляване на емисиите и достигане определените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в района на град Силистра