Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение относно: Откриване на процедура изменение на разрешително №РВО-37 / 24.11.2015 г. и №РВО-38 / 01.02.2016 г. за ползване на повърхностен воден обект (р. Дунав)


В изпълнението на задълженията произтичащи от чл. 62а, ал. 3 т. 1 от Закона за водите Община Силистра  уведомява всички заинтересовани лица, че са получени две съобщения от Изпълнителна агенция за поддържане на р. Дунав, относно откриване на процедура изменение на  разрешително № РВО-37 / 24.11.2015 г. и РВО-38 / 01.02.2016 г. за  ползване на повърхностен воден обект (р. Дунав) в участък от км. 378,000 до км. 377,200 и от км. 394,000 до км. 394,580 за изземване на наносни отложения с плаващи средства, с титуляр "Поларис-8" ООД, със седалище  гр. Силистра, ул."Индустриална," са поставени на определеното за целта место на 03.10.2017 г.(вторник).

Публикувано на: 03 октомври 2017 г. / Печат