Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Откриване на процедура издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект


В изпълнението на задълженията произтичащи от чл. 62а, ал. 3 т. 1 от Закона за водите Община Силистра  уведомява всички заинтересовани лица, че са получени две съобщения от Изпълнителна агенция за поддържане на р. Дунав, относно откриване на процедура издаване на  разрешително за  ползване на повърхностен воден обект (р. Дунав) в участък от км. 374,800 до км. 374,600,  и от км. 377,200 до км. 376,300 за изземване на наносни отложения с плаващи средства, с титуляр "Поларис-8" ООД, със седалище  гр. Силистра, ул."Индустриална," са поставени на определеното за целта место на 02.10.2019 г.(сряда).

Приложение:

Публикувано на: 04 октомври 2019 г. / Печат