Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение съгл. чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водите


Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води , чрез нови водовземни съоръжения воден обект - "Карстови води в Русенска формация" с код BG1G0000К1B041, с цел на водовземането водоснабдяване за напояване на земеделски култури.

Приложение: Съобщение № РР - 02-300  (7) / 20.07.2021 г.

Публикувано на: 21 юли 2021 г. / Печат