Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите


Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води , чрез нови водовземни съоръжения воден обект - "Карстови води в Русенската формация с код BG1G0000К1В041, с цел на водовземането водоснабдяване за други цели.

Приложение: Съобщение № РР - 02-144  (11) / 28.03.2022 г.

 

Публикувано на: 29 март 2022 г. / Печат