Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите


Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води , чрез водовземно съоръжение "ТК - Екопродукт  - Ветрен" от воден обект - "Карстови води в Русенската формация с код BG1G0000К1В041, с цел на водовземането водоснабдяване за животновъдство и водоснабдяване за други цели(противопожарни нужди).

Приложение: Съобщение № РР - 02-307  (1) / 19.10.2022 г.

Публикувано на: 25 октомври 2022 г. / Печат