Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 19/ 13.05.2019


ДО
С.А.О.
Гр.Силистра
ул."Петър Бояджиев" № 23

 

Настоящото Обявление №19/13.05.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на асрес,гр. Силистра, ул."Петър Бояджиев" № 23, видно от известие за доставяне№00K09J 5 

 

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 19
гр. Силистра  13.05.2019 г.

 

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ II-1995,1996 в кв.167 извън ЦГЧ- гр. Силистра , общ. Силистра."

        На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 07 юни 2019 г. / Печат