Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 14/ 13.03.2023 г.


ДО
Г.М.Г.
ул."Опълченска" №3
гр.Силистра

Настоящото Обявление №14/13.03.2023г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на адрес,гр. Силистра, ул.Опълченска" №3 , видно от известие за доставяне№ 00SULI I

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 14

гр. Силистра  13.03.2023г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ. СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Проект за изменение на ПУП- ПРЗ за УПИ V237, кв.74 по плана на извън ЦГЧ на гр. Силистра
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 21 март 2023 г. / Печат