Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Декларации и регистър на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)


Име Длъжност Вх.№ / дата Вид декларация
Гергана Георгиева Специалист "ИППР" ДЯ-274/ 08.01.2019 г.
ДЯ-276/ 17.01.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Гергана Илиева Счетоводител ДЯ-109/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Гергана Лазарова-Сарафова Управител на ЦНСТПЛПР; ЦНСТПЛФУ ДЯ-248/ 02.12.2022 г
ДЯ-249/ 02.12.2022 г
ДЯ-254/ 30.12.2022 г
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Грета Георгиева Младши експерт "ГРАО" ДЯ-212/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Грета Йорданова Младши експерт "ОР на ОбС" ДЯ-183/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Григор Григоров Инспектор ДЯ-150/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Дамян Славов Управител на ветеринарно медицинско заведение ДЯ-115/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Даниела Драгостинова Главен счетоводител БС "Култура" ДЯ-1019/ 20.05.2021 г.
ДЯ-1018/ 20.05.2021 г.
ДЯ-5/ 15.02.2022 г
ДЯ-6/ 24.02.2022 г
ДЯ-246/ 15.11.2022 г
ДЯ-247/ 02.12.2022 г
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Даниела Йорданова Главен експерт "ОР на ОбС" ДЯ-149/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Дарин Люцканов Старши инспектор ДЯ-029/ 01.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Дарина Михайлова Младши специалист "РИЦ и ПУ" ДЯ-160/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Даринка Петкова Касиер, дейност Култура ДЯ-075/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Десислава Георгиева Директор ОП "Общински пазари и паркинги" ДЯ-116/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Диан Димитров Младши експерт "ИНП" ДЯ-008/22.05.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Диана Недялкова Младши експерт "БКР" ДЯ-171/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Димитър Джамбазов Главен художествен ръководител ДЯ-213/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Димитър Попов Специалист "ПУ и ИТ" ДЯ-1026/ 15.09.2021 г
ДЯ-1029/ 24.09.2021 г
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Драгомира Златева-Аджемова Главен експерт "ТДОПСС" ДЯ-138/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Екатерина Тодорова Главен експерт "ПФК" ДЯ-082/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Елена Илиева Директор на ПМ - Резерват "Сребърна" ДЯ-139/ 07.06.2018 г.
ДЯ-263/ 23.10.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Елена Томова Главен експерт "Мрежова и информационна сигурност и услуги" ДЯ-251/ 07.12.2022 г
ДЯ-253/ 19.12.2022 г
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Елеонора Тодорова Ръководител звено "Вътрешен одит" ДЯ-084/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Елиф Шериф Специалист "ГРАО и МДТ", с. Проф. Иширково ДЯ-242/ 14.10.2022 г
ДЯ-243/ 24.10.2022 г
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Еми Николова Младши специалист "Изпълнител по охрана на ПУ" ДЯ-250/ 05.12.2022 г
ДЯ-252/ 07.12.2022 г
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Емилия Белева Старши инспектор "ПВ" ДЯ-039/ 04.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Емона Колева Младши специалист "Изпълнител по поддръжка на РПЦ" ДЯ-238/ 06.10.2022 г
ДЯ-239/ 10.10.2022 г
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Енчо Енчев Кметски наместник, с. Срацимир ДЯ-759/ 29.06.2020 г.
ДЯ-758/ 18.06.2020 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Енчо Христов Началник-отдел "АИО и УС" ДЯ-052/ 05.06.2018 г.
ДЯ-793/ 11.02.2021 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Ерсен Джелил Главен специалист "ГРАО", Кметство с. Брадвари ДЯ-535/ 03.02.2020 г.
ДЯ-539/ 13.02.2020 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Женя Димитрова Главен експерт "ОП" ДЯ-099/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Жулиета Василева Старши специалист "МДТ" ДЯ-283/ 21.02.2019 г.
ДЯ-284/ 14.03.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Златина Перчемлиева Управител, психолог към ЦНСТДМУ ДЯ-152/ 07.06.2018 г.
ДЯ-153/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Зорница Димитрова Старши специалист "АО" ДЯ-074/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Ивайло Атанасов Младши специалист "АО" ДЯ-003/05.04.2018 г.
ДЯ-079/06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Ивайло Великов Специалист "Строителство и контрол" ДЯ-227/29.06.2022 г
ДЯ-228/ 01.07.2022 г
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Иван Иванов Кметски наместник с. Поп Кралево ДЯ-214/ 08.06.2018 г.
ДЯ-528/ 02.01.2020 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Иван Неделчев Главен експерт "МИ" ДЯ-126/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Иван Савов Кметски наместник с. Сърпово ДЯ-100/ 06.06.2018 г.
ДЯ-522/ 16.12.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Иванка Илиева Директор на ДЦДМУ и ДЦСХ ДЯ-142/ 07.06.2018 г.
ДЯ-143/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Иванка Пенчева Старши счетоводител ДЯ-111/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Ивелин Иванов Кметски наместник с. Главан ДЯ-092/ 06.06.2018 г.
ДЯ-520/ 12.12.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Ивелин Чолаков Главен експерт "ТД и РР" ДЯ-097/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Ивелина Иванова Младши експерт "ГРАО" ДЯ-12/ 21.03.2022 г
ДЯ-47/ 19.04.2022 г
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Ивелина Иванова Специалист "АТО" ДЯ-278/ 04.02.2019 г.
ДЯ-280/ 06.02.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Ивелина Илиева Младши експерт "Социални дейности" ДЯ-790/ 02.02.2021 г.
ДЯ-792/ 05.02.2021 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Ивелина Русева Младши експерт "ПО и МД" ДЯ-805/ 14.04.2021 г.
Дя-813/ 19.04.2021 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Ивелина Тодорова Младши експерт "ТККТУ" ДЯ-062/ 05.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Ивелина Тодорова Младши експерт "ИУ по ОС" ДЯ-804/13.04.2021 г.
ДЯ-828/ 23.04.2021 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Ивена Великова Младши специалист "ПИЦ" ДЯ-110/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Илияна Пейчева Старши експерт "ВОМ" ДЯ-083/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
инж. Севдалин Стоянов Главен експерт "РЗС" ДЯ-048/ 05.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Ирена Маркова Редактор Радиоцентър - Силистра ДЯ-068/ 05.06.2018 г.
ДЯ-069/ 05.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Ирина Николова Главен експерт "ОП" ДЯ-130/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Ирина Ташкова Старши специалист "АО на ОА" ДЯ-016/30.05.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Ирина Тодорова Главен експерт ДЯ-363/ 07.05.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Искрен Младенов Директор на Дом за СХОЛ ДЯ-169/ 08.06.2018 г.
ДЯ-170/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Йордан Георгиев Музикален ръководител и АО към ДО ДЯ-155/ 08.06.2018 г.
ДЯ-156/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Йордан Колев Директор Художествена галерия - Силистра ДЯ-158/ 08.06.2018 г.
ДЯ-159/ 08.06.2018 г.
ДЯ-515/ 05.12.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 1
Йорданка Владимирова Директор Дирекция "Икономика" ДЯ-122/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Калинка Иванова Главен специалист "ГРАО" - с. Смилец ДЯ-540/ 24.02.2020 г.
ДЯ-541/ 24.02.2020 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Калоян Петков Главен експерт "СД" ДЯ-044/ 04.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Катрин Радева Специалист "ГРАО" ДЯ-273/ 12.12.2018 г.
ДЯ-275/ 08.01.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Катя Минчева Мласши експерт "Архив" ДЯ-251/ 10.09.2018 г.
ДЯ-252/ 11.09.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Кера Георгиева Главен експерт ДЯ-107/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Константина Йорданова Главен юрисконсулт ДЯ-098/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Красен Костадинов Началник-отдел "МДТ" ДЯ-018/30.05.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Красимир Куртев Младши експерт "АТОН" ДЯ-1/ 11.01.2022 г
ДЯ-2/ 13.01.2021 г
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Красимира Савова Старши специалист "МДТ" ДЯ-211/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Кремена Енчева Младши експерт "ГРАО", с. Сребърна ДЯ-123/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Кремена Христова Старши експерт "АУРРСД" ДЯ-131/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Куна Иванова Главен специалист "ПВЗ" ДЯ-133/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Кънчо Димитров Управител на Център за временно настаняване ДЯ-1035/ 27.10.2021 г
ДЯ-1036/ 27.10.2021 г
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Лилия Траянова Старши експерт "ЕПП" ДЯ-063/ 05.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Лиляна Боранова Главен специалист "АТОН" ДЯ-496/ 15.05.2019 г.
ДЯ-499/ 04.06.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Любомир Беневски Съдържател на ОПБЖ ДЯ-088/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Магдалена Иванова Счетоводител ДЯ-127/07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Мадлена Станева Главен експерт "ОМП" ДЯ-089/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Маргарита Колева Младши експерт "АТОН" ДЯ-177/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Маргарита Минчева Главен специалист ДЯ-055/ 05.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Мариана Банчева Младши експерт "АО" ДЯ-140/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Мариана Кескинова Старши специалист "МДТ" ДЯ-070/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Марин Неделчев Главен архитект ДЯ-009/23.05.2018 г.
ДЯ-259/ 18.10.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 1
Марина Иванова Старши експерт "ОКО и УП" ДЯ-108/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Маринка Тодорова Кметски наместник с. Богорово ДЯ-182/ 08.06.2018 г.
ДЯ-521/ 16.12.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Мария Желева Кметски наместник с. Българка ДЯ-232/ 11.06.2018 г.
ДЯ-233/ 11.06.2018 г.
ДЯ-524/ 17.12.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 1
Мария Неделчева Инспектор ДЯ-296/ 29.11.2018 г.
ДЯ-268/ 20.11.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Мария Недялкова Заместник-кмет "Хуманитарни дейности" ДЯ-516/ 05.12.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
Мария Савова Счетоводител ДЯ-120/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Мария Харизанова Главен експерт "Секретар на МКБППМН и БАМХ" ДЯ-019/31.05.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Мая Йорданова Счетоводител ДЯ-542/ 04.03.2020 г.
ДЯ-543/ 09.03.2020 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Милен Милушев Завеждащ редакция Радиоцентър - Силистра ДЯ-066/ 05.06.2018 г.
ДЯ-065/ 05.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Милен Неделчев Старши инспектор ДЯ-104/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Милена Златева Младши специалист "РИЦ и ПУ" ДЯ-192/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Милена Нончева Специалист "АТОН" ДЯ-282/ 13.02.2019 г.
ДЯ-277/ 18.01.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Мирослав Иванов Ръководител на ЦНСТДБУ, Управител на ЦНСТДМУ ДЯ-247/ 01.08.2018 г.
ДЯ-248/ 01.08.2018 г.
ДЯ-154/ 07.06.2018 г.
ДЯ-789/ 12.01.2021 г.
ДЯ-791/ 05.02.2021 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 1
Мирослав Калинов Директор Дирекция "Финанси" ДЯ-216/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Мирослав Тодоров Заместник-кмет ДЯ-510/ 12.11.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
Мирослава Георгиева Младши специалист "ПИЦ" ДЯ-795/ 04.03.2021 г.
ДЯ-797/ 24.03.2021 г.
ДЯ-131/ 05.05.2022 г
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 4
Мирослава Димитрова Младши експерт "ГРАО", с. Проф. Иширково ДЯ-047/04.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Мирослава Йоргова Началник-отдел "ТСУ и контрол на строителството" ДЯ-230/ 08.06.2018 г.
ДЯ-289/ 02.04.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Мирослава Моллова - Димова Главен експерт "СИРЛНП" ДЯ-080/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Надежда Николова Специалист "ГРАО", кметско наместничество с. Срацимир ДЯ-1031/ 04.10.2021 г
ДЯ-1032/ 05.10.2021 г
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Надежда Петрова Младши експерт "ИП" ДЯ-225/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Надка Костадинова Младши експерт "ГРАО" ДЯ-037/ 01.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Надка Маринова Старши счетоводител ДЯ-128/07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Наталия Димитрова Младши експерт "Архив" ДЯ-168/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Невин Еюб Старши инспектор "МДТ" ДЯ-045/ 04.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Невяна Георгиева Старши инспектор "МДТ" ДЯ-035/ 01.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Нели Ганева Младши експерт "АО и ВМ" ДЯ-505/ 17.09.2019 г.
ДЯ-506/ 17.09.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т.1
чл. 35, ал. 1, т.2
Нели Калушева Главен специалист "ИППРА" ДЯ-017/30.05.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Нели Павлова Младши експерт "АТОН" ДЯ-288/ 02.04.2019 г.
ДЯ-298/ 18.04.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Николай Йоргов Управител, социален работник - ОЗСПС - ДСП ДЯ-1027/ 21.09.2021 г
ДЯ-1033/ 15.10.2021 г
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Николай Колев Инспектор ДЯ-222/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Николай Николов Директор Дирекция "Правна" ДЯ-040/ 04.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Николай Тодоров Директор на РИМ - Силистра ДЯ-176/ 08.06.2018 г.
ДЯ-1034/ 15.10.2021 г
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Николета Дечева Старши експерт "ЕПП" ДЯ-227/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Николета Димитрова Специалист "ИППР" ДЯ-1/ 03.01.2023 г
ДЯ-2/ 03.01.2023 г
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Николета Маринова Главен експерт "ЧР" ДЯ-051/ 05.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Николета Тодорова Младши експерт "ККПОС" ДЯ-067/ 05.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Нина Нарлева Началник-отдел "ГРАО" ДЯ-210/ 08.06.2018 г.
ДЯ-7/ 01.03.07.2022 г
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Нурай Исмаилова Старши специалист "ИОНЧРИЕ" ДЯ-117/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Нуршен Йозен Младши експерт "ЕЧ" ДЯ-270/ 03.12.2018 г.
ДЯ-272/ 05.12.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Олга Петрова Младши експерт "ФС на ПУО" ДЯ-507/ 14.10.2019 г.
ДЯ-509/ 24.10.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т.1
чл. 35, ал. 1, т.2
Павел Павлов Старши експерт "ИУП" ДЯ-173/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Павлин Иванов Директор на ОП "РДБО" ДЯ-221/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Павлина Петрова Главен специалист "ГРАО" ДЯ-046/ 04.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Павлина Петрова-Гецова Началник-отдел "ФБ" ДЯ-106/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Петранка Неделчева Кметски наместник с. Смилец ДЯ-226/ 08.06.2018 г.
ДЯ-530/ 06.01.2020 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Петър Кинджаков Главен специалист "ОК на ОГ" ДЯ-137/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Петя Върбанова Главен специалист "АТОН" ДЯ-011/25.05.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Петя Томова Младши експерт "АО и ВМ" ДЯ-293/ 09.04.2019 г.
ДЯ-337/ 24.04.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Пламен Петров Началник-отдел "Инфраструктура и околна среда" ДЯ-030/01.06.2018 г.
ДЯ-287/ 01.04.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Пламена Михайлова Младши експерт "Социални дейности" ДЯ-1021/ 16.06.2021 г
ДЯ-1023/ 05.07.2021 г
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Радостина Радева Старши експерт "ЕПП" ДЯ-114/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Ренета Йоргова Специалист "ТККТУ" ДЯ-775/ 12.11.2020 г.
ДЯ-776/ 12.11.2020 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Розалина Иванова Главен експерт "ИП" ДЯ-071/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Росица Димова Главен експерт "ОСО" ДЯ-094/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Росица Русева Главен специалист "СФУК и СО" ДЯ-113/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Росица Тодорова Главен експерт "ОП" ДЯ-025/31.05.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Ростислав Павлов Секретар ДЯ-057/ 05.06.2018 г.
ДЯ-766/ 28.07.2020 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 2
Румен Панев Младши инспектор "ВВК" ДЯ-199/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Румяна Димитрова Младши специалист "ПИЦ" ДЯ-174/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Румяна Петрушева Главен експерт "ТРЗ" ДЯ-081/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Савина Стоичкова Младши експерт "АО" ДЯ-198/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Саша Колева Главен специалист "ГК" ДЯ-077/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Светла Ангелова Директор на РБ "Партений Павлович" ДЯ-526/ 19.12.2019 г.
ДЯ-514/ 05.12.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Светлана Василева Младши експерт "АТОН" ДЯ-757/ 17.06.2020 г.
ДЯ-755/ 15.06.2020 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Светлина Георгиева Старши експерт "ККПОС" ДЯ-241/ 13.10.2022 г
ДЯ-245/ 27.10.2022 г
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Севдалина Курдоманова Старши специалист "МДТ" ДЯ-240/ 12.10.2022 г
ДЯ-244/ 26.10.2022 г
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Сибел Ахмед Старши инспектор "ПВ" ДЯ-254/ 18.09.2018 г.
ДЯ-255/ 18.09.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Силвия Неделчева Главен специалист "ПИЦ" ДЯ-193/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Симона Железова Специалист "ГРАО" ДЯ-233/ 01.08.2022 г
ДЯ-231/28.07.2022 г
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 1
Славей Славов Директор на ЦНСТЛПР; ЦНСТВХУИ ДЯ-266/ 08.11.2018 г.
ДЯ-267/ 08.11.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 2
Снежана Недева Старши специалист "МДТ" ДЯ-053/ 05.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Снежана Неделчева Старши експерт "Разпореждане с общинска собственост и приватизация" ДЯ-796/ 09.03.2021 г.
ДЯ-799/ 31.03.2021 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Станислав Тодоров Главен експерт "ТЗ" ДЯ-178/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Стефка Георгиева Директор на ДПЛФУ, с. Айдемир ДЯ-502/ 09.07.2019 г.
ДЯ-503/ 09.07.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Стефка Григорова Главен специалист "ГРАО", Кметство с. Бабук ДЯ-538/ 07.02.2020 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Стефка Маринова Главен специалист "АТОН" ДЯ-022/ 31.05.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Стоян Милушев Директор на ОП "Дръстър" ДЯ-086/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Стоян Няголов Главен експерт "ЕМС" ДЯ-558/ 05.05.2020 г.
ДЯ-559/ 05.05.2020 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Татяна Александрова Главен специалист "ИУ и УТ" ДЯ-119/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Татяна Георгиева-Чоранова Младши експерт "ГРАО" ДЯ-10228/ 23.09.2021 г
ДЯ-1030/ 04.10.2021 г
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Татяна Караколева Главен специалист ДЯ-145/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Татяна Стоянова Началник-отдел "ЕПП" ДЯ-058/ 05.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Теа Димитрова Специалист "МИ и АО" ДЯ-786/ 21.12.2020 г.
ДЯ-787/ 23.12.2020 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Теменуга Тончева Главен експерт "Музикално изкуство" ДЯ-1037/ 17.11.2021 г
ДЯ-1038/ 26.11.2021 г
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Теодор Белев Директор на ОП "Обреди" ДЯ-132/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Теодор Великов Главен експерт "ЕООС" ДЯ-202/ 08.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Теодора Атанасова Младши експерт "Екология и чистота" ДЯ-007/04.05.2018 г.
ДЯ-010/ 25.05.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Тихомир Борачев Заместник-кмет "Устройство на територията" ДЯ-511/ 12.11.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
Тодорка Михайлова Главен специалист "НС" ДЯ-102/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Цветана Колева Директор Дирекция "ХД" ДЯ-027/ 31.05.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Цветослава Иванова Старши специалист "Обществени поръчки" ДЯ-3/ 08.02.2022 г
ДЯ-4/ 09.02.2022 г
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Ценка Петрова Младши специалист "ПИЦ" ДЯ-774/ 11.11.2020 г.
ДЯ-778/ 26.11.2020 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Юлия Василева Началник-отдел "СД" ДЯ-101/ 06.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Юлия Савчева Главен специалист "ИВЗ" ДЯ-146/ 07.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Юлиян Христов Главен специалист "ПУ и ГЗ" ДЯ-060/ 05.06.2018 г.
чл. 35, ал. 1, т. 2
Ян Павлов Инспектор ДЯ-14/ 01.04.2022 г
ДЯ-75/ 27.04.2022 г
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
Яна Тодорова Счетоводител ДЯ-230/ 21.07.2022 г
ДЯ-232/ 01.08.2022 г
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2

Други дейности по Образование към Община Силистра