gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА КЪМ 20 ФЕВРУАРИ 2023 Г.


picture

Публикувано на 20 февруари 2023 г.


Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
1 пристанищен работник, средно образование
2 гробари, основно образование
1 младши експерт, висше професионален бакалавър /хуманитарен профил/
3 работници, механично почистване на енергийни съоръжения
1 счетоводител, висше образование /Икономика/
2 кранисти, средно образование, квалификация - Машинист на портални кранове с товароподемност под 40 т.
1 машинен оператор, производство на картонени изделия
1 общ работник, средно образование /Строителство/
3 готвачи, средно образование /Хранителни технологии/
1 медицинска сестра, висше образование
1 продавач-консултант, средно образование
1 багерист, основно образование /квалификация – Пътно-строителни машини/
2 продавач-консултанти, средно образование, компютърни умения
6 лекари, висше образование /Медицина/
2 фелдшери, висше образование /Здравни грижи/
2 машинни оператори, металообработващи машини, средно образование /Машиностроене, металообработване и металургия/
1 приемчик, мляко, средно образование/ Хранителни технологии/
3 счетоводители, висше образование /Счетоводство и контрол, компютърна грамотност/
1 шлосер-монтьор, средно образование /Машиностроене, металообработване и металургия/
1 заварчик, средно образование /Машиностроене, металообработване и металургия/
1 машинен инженер, висше образование /Машинно инженерство/
7 шивачи, средно образование /Производствени технологии/
1 кинезитерапевт, висше образование /Здравни грижи (Кинезитерапевт)/
2 сервитьори, средно образование
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в направление:
- Обучение по време на работа
1 продавач-консултант
1 машинен оператор шиене на облекла
- Осигуряване на заетост:
1 помощник-готвач
1 продавач-консултант
1 отчетник, уреждане на застрахователни полици
1 куриер
3 сервитьори
Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/
1 главен счетоводител, 5 г. проф. опит и 3 г. съставител на финансови отчети
2 продавач-консултанти, средно образование
5 лекари, висше образование “Mедицина”
1 компютърен оператор, средно/висше образование
5 машинни оператори шиене на облекла, без изискване за образование
2 шофьори, средно образование, кат.„СE” – 1 година професионален опит
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси”
- За обучение по време на работа
1 сервитьор
1 производител на мебели
Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
1 машинен оператор, обработка на метал/метални изделия, средно образование
1 фелдшер, полувисше образование, степен „Бакалавър”, специалност „Медицина”
5 лекари, висше образование, степен „Магистър”, специалност „Медицина

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10014
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=10014