gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с изпълнение на проект "Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на "ВиК" ООД Силистра"


Публикувано на 20 февруари 2023 г.


Във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на „ВиК“ ООД Силистра“, в периода 20.02.2023 г. – 26.02.2023 г. ще се изпълняват строително монтажни работи по участъци от уличната мрежа на село Айдемир както следва:
- ул. „Божур“
- ул. „Старата липа“
- ул. „Искра“
- ул. „Китка“
- ул. „Детелина“
- ул. „Бънева чешма“
- ул. „Златна Тона“
- ул. „Мащерка“
- ул. „Ангел Панчев“
- ул. „София“
- Околовръстен път
- ул. „Каменно цвете“
- ул. „Катюша“

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10016
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=10016