gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЕЛИКА ГРУП С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗРАБОТВАНЕ И МОНТИРАНЕ НА КОМПОЗИЦИЯ ОТ МЕТАЛНИ БУКВИ


Публикувано на 21 февруари 2023 г.


По повод отбелязването на 30 години от създаването си, Елика Груп е изпратила до кмета на Община Силистра - д-р Юлиян Найденов, предложение за проектиране, изработване и монтиране на композиция от метални букви. Тя ще включва името на града ни и визуализация на сърце. Композицията ще бъде разположена в Дунавския парк. Разстоянието между буквите ще позволява и преминаването между тях. Височината на буквите ще е метър и половина, ширината им до метър и седемдесет.
"Елика Процесинг" ООД ще финансира и изработи композицията. В последствие тя ще бъде претворена в арт инсталация. За целта е отправена покана към СБХ и Йордан Колев- директор на Художествената галерия за сформиране да ателие за изрисуване на буквите.
Д-р Юлиян Найденов изказва своята благодарност към фирмата- дарител и към екипите, които работят за реализирането на проекта.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10018
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=10018