gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА - Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБС - Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ВЗЕХА УЧАСТИЕ В XXXVI ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НСОРБ


picture

Публикувано на 21 февруари 2023 г.


В работата на форума вземат участие 124 кметове на общини, 117 председатели на общински съвети и 16 пълномощници - заместник-кметове и секретари на общини. По традиция, с приветствие към делегатите се обърна кметът на общината домакин. Столичният кмет Йорданка Фандъкова заяви: „В последното за този мандат общо събрание искам да Ви благодаря, защото срещите и диалогът с Вас винаги е конструктивен. Благодаря на Сдружението, което стана истински представител и защитник на местната власт. Кметовете имаме общи предизвикателства, но и общи принципи и приоритети. Общите приоритети променят нашите градове и села. Често София задава промените, но ние вземаме опит и от вашите общини. В това е смисълът на нашата работа.“
Водещи приоритетите за местните власти, по думите на Фандъкова, продължават да бъдат зелената трансформация, модернизиране на транспорта, дигитализация. Местната власт остана двигател на промените, и решенията по непознати трудности: Ковид, войната, политическата криза. Местната власт , подчерта успешният кмет, остана най-стабилното представителство на гражданите.
Общо събрание на НСОРБ
В работата на форума вземат участие 124 кметове на общини, 117 председатели на общински съвети и 16 пълномощници - заместник-кметове и секретари на общини. По традиция, с приветствие към делегатите се обърна кметът на общината домакин. Столичният кмет Йорданка Фандъкова заяви: „В последното за този мандат общо събрание искам да Ви благодаря, защото срещите и диалогът с Вас винаги е конструктивен. Благодаря на Сдружението, което стана истински представител и защитник на местната власт. Кметовете имаме общи предизвикателства, но и общи принципи и приоритети. Общите приоритети променят нашите градове и села. Често София задава промените, но ние вземаме опит и от вашите общини. В това е смисълът на нашата работа.“
Водещи приоритетите за местните власти, по думите на Фандъкова, продължават да бъдат зелената трансформация, модернизиране на транспорта, дигитализация. Местната власт остана двигател на промените, и решенията по непознати трудности: Ковид, войната, политическата криза. Местната власт , подчерта успешният кмет, остана най-стабилното представителство на гражданите.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10019
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=10019