gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПО ВРЕМЕ НА XXXVI ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НСОРБ ЗА ПОРЕДЕП ПЪТ Е БИЛА ПОВДИГНАТА ТЕМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 5 МОСТОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПО БЪЛГАРСКОТО ПОРЕЧИЕ НА Р. ДУНАВ


picture

Публикувано на 21 февруари 2023 г.


По време на XXXVI Общо събрание на НСОРБ д-р Юлиян Найденов- кмет на Община Силистра за пореден път повдигна темата за изграждане на 5 мостови съоръжения по българското поречие на р. Дунав. В тази връзка той постави въпроса на служебния министър- председател г-н Гълъб Донев за необходимостта от мерки на държавно ниво, за да бъдат използвани възможностите на транспортен коридор Рейн- Дунав към Европейската комисия, които България до момента не е реализирала.
Да припомним, че проектната транспортна карта за месторазположението на мостовете е входирана през 2019г. от Карла Пейс – координатор на програмата до 2020г. и от кмета на общината по време на председателдството на ЕС от Румъния.
През септември 2022г. в Брюксел, Белгия, кметът на общината за пореден път участва във форум на програмата по транспортна свързаност, част от която е Рейн- Дунав, за да говори за необходимостта от изграждането на Дунав мост, което би спомогнало за икономическо развитие на страната, а наличието му би улеснило трафика на стоки и товари не само между Силистра и Кълъраш, Румъния, а и в цяла Европа.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10022
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=10022