gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 22 февруари 2023 г.


Първо място за Професионална гимназия по механотехника "Владимир Комаров", на Националното състезание по БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - общински кръг, проведен на 21.02.2023 г.
* Професионална гимназия по механотехника "Вл. Комаров" - Силистра /Механото/


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10023