gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ИНИЦИАТИВА "БЕЛИ И ЧЕРВЕНИ - 2023" ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА МАРТЕНИЦИ


picture

Публикувано на 22 февруари 2023 г.


ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ“ – СИЛИСТРА
УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ – СИЛИСТРА
ОБЯВЯВАТ
ИНИЦИАТИВА „БЕЛИ И ЧЕРВЕНИ – 2023“
ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА МАРТЕНИЦИ
Мартеницата е символ на мир и любов, на здраве и щастие, на пролетта, надеждата и пробуждащата се природа.
Мартениците могат да бъдат изработени със собствени материали от индивидуални или групови участници /семейства/, ученици, възрастни, както и институции: детски градини, училища, центрове за подкрепа на личностното развитие, народни читалища, културни институти и др. Могат да бъдат изработени и по-големи мартеници, с които ще бъдат украсени дърветата в централната част на площад „Свобода“.
Очакваме Вашите изработени творби с оригиналност и красота, орнаментика, присъствие на етнографски и природни мотиви, както и използвани естествени материали за пресъздаване на народната традиция.
Изработените мартеници могат да бъдат предоставени в Регионална библиотека „Партений Павлович“, „Регистрация“ – на входа на библиотеката, до 24 февруари 2023 г./петък/, а в навечерието на Баба Марта - в библиотеката ще бъде организирана изложба.
Инициативата няма конкурсен характер.
Мартениците ще бъдат подарени от Ученическия парламент, на потребители от социалните услуги и на деца и младежи в неравностойно положение от община Силистра.
Да преплетем червено-белите конци и да дадем от себе си частица красота, за да стане този свят по-добър!

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10029
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=10029