gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЛАСТЕН РЕЦИТАТОРСКИ КОНКУРС "С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО"


Публикувано на 22 февруари 2023 г.


Предстои провеждане на 33-тия Областния рецитаторски конкурс “С България в сърцето”, посветен на Националния празник 3 март, 145-та годишнина от Освобождението на България, 150-та годишнина от гибелта на Васил Левски и 175 години от рождението на Христо Ботев. След двугодишно участие онлайн поради COVID пандемията, тази година конкурсът ще се проведе присъствено в 2 дни в Салона на Община Силистра, като следва:
• на 24.02.2023 г. от 9.30 ч. - за първа възрастова група /5-6 г./;
• на 01.03.2023 г. от 14,00 ч. - за втора, трета и четвърта възрастови групи.
В рамките на обявения срок за подаване на заявки за участие /20 февруари/ постъпиха 124 заявки за индивидуално участие и 22 за групови рецитали. Години наред конкурсът се радва на голям интерес и включва голям брой участници. В сравнение с 2022 г. индивидуалните участници са само с 2-ма по-малко, но е увеличен броя на груповите рецитали със 6.
В първа възрастова група /5-6 г./ индивидуалните участници са 53 от 18 детски градини от областта. 9 са груповите рецитали.
Във втора възрастова група /І-ІV клас/ индивидуалните изпълнения ще бъдат 36, груповите 6 от 12 училища и 3 читалища от областта.
Трета възрастова гр. /V–VІІ клас/ ще бъде представена от 22 индивидуални изпълнения и 6 – групови от 9 училища и 2 читалища от областта.
В Четвърта възрастова група /VІІІ-ХІІ клас/ се очаква да се включат 13 ученици с индивидуални изпълнения и 1 групов рецитал.
Организатори на конкура са Регионално управление на образованието–Силистра и Община Силистра. Домакини на събитието ще бъдат Детска градина „Роза“, гр. Силистра и ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра.
За класираните ученици Община Силистра е осигурила награди, а всеки участник ще получи сертификат за участие, подготвен от институциите – домакини.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10030
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=10030