gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

В СУ "ДРЪСТЪР" БЕ ПОЛОЖЕНО НАЧАЛОТО НА ПРЕПИС НА "ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА"


picture

Публикувано на 24 февруари 2023 г.


На 20.02.2023 г. в Спортно училище „Дръстър“ – Силистра по инициатива на група ученици, вдъхновени от Вилиян Великов, старши учител по история и цивилизации бе положено началото на препис на „История славянобългарска” на Паисий Хилендарски. Начало на предизвикателството постави господин Веселин Суров, директор на училището, който представи инициативата и посочи значимостта на „Историята“ за българския народ, която се приема символично за начало на Българското възраждане.

*Спортно училище "Дръстър"


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10036
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=10036