gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 28 февруари 2023 г.


На 27.02.2023 г. се проведе информационно-образователна среща с ученици от 8 клас на тема зависимостти - алкохолна зависимост. Домакини и лектори бяха дамите от Превантивен информационен център по зависимости - Силистра . На учениците бе представен силно въздействащ филм, демонстрация с алкоочила, информационни материали.
*Професионална гимназия по механотехника "Вл. Комаров" - Силистра /Механото/


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10056