gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Публикувано на 01 март 2023 г.


Със Заповед № 310/ 22.02.2023 г. на Кмета на Община Силистра СЕ ЗАБРАНЯВА временно движението на пътни превозни средства, с изключение на автомобили със специален режим на движение, на 03.03.2023 г. /петък/ от  10.00 часа , по следните улици на територията на гр. Силистра:
площад „Свобода”, паметник на Стефан Караджа /поднасяне на венци и цветя/, ул. „Патриарх Дамян”, ул. „Капитан Мамарчев”, паметник на Георги Мамарчев /поднасяне на венци и цветя/, паметник на Лев Толстой в Дунавския парк /поднасяне на венци и цветя/, шествието продължава по ул. „Дочо Михайлов” до сцената на площад „Свобода”, където продължават церемонията и концертната програма.
 След преминаване на участниците, улиците да бъдат освобождавани поетапно за движение от органите на МВР – Силистра, без да се изчаква указания в настоящата заповед срок за забрана на движението.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10060