gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПОЛЕДНИТЕ ДВА ДНИ НА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ БЯХА ОСОБЕНО ВЪЛНУВАЩИ ЗА ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"


picture

Публикувано на 02 март 2023 г.


На 27.02.2023 г. се проведе училищният кръг на състезанието,,Spelling bee Junior ’’ за учениците от втори до четвърти клас. След много оспорван финал победител е Емре Гюнайдън от 2.б клас , заел 1-во място , а негов подгласник е Азалия Акифова от 4.в клас, която се класира на 2-ро място. Те ще представят училището ни във възрастова група 2.- 4. клас на регионалния кръг на състезанието в гр. Разград , който ще се проведе на 26.03.2023 г.
Учениците от пети до седми клас участваха в състезанието,, Spelling bee‘‘ на следващия ден – 28.02.2023 г. На 1-во място се класира Рая Илиева от 6.в клас, а на 2-ро място – Михаил Илиев, също ученик от 6.в клас . Те са представителите на нашето училище във възрастова група 5.- 7. клас , които ще участват в регионалния кръг на състезанието в гр. Разград на 25.03.2023г.
Двете състезания ,, ,,Spelling bee Junior ’’ и ,, Spelling bee‘‘ преминаха в спортсменски дух, вълнение, усмивки, малко сълзи на щастие и много удовлетворение. Тридесет и осем щастливи детски лица, много нови усвоени думи и безценен опит – това остана от тази вълнуваща надпревара.
Благодарим ви, мили деца, за положения труд, усилията и мотивацията за учене на английски език!
На класираните участници за регионалния кръг на състезанията от все сърце желаем да се наслаждават на надпреварата в гр. Разград и да усетят отново вълнението от победата! Успех!
*ОУ "Свети свети Кирил и Методий", град Силистра

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10072
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=10072