gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА СМР В С. АЙДЕМИР


picture

Публикувано на 06 март 2023 г.


Кметство с.Айдемир съобщава, че във връзка с изпълнение на проекта за реконструкция и изграждане на „В и К“ мрежата в 04.03.2023г. – 10.03.2023г. ще се изпълняват строително монтажни работи по участъци както следва:
- По канализационен клон 45 – ул.“Бънева чешма“
- По канализационен клон 48 – ул.“Детелина“
- По канализационен клон 49 – ул.“Ангел Панчев“, ул.“Мащерка“
- По канализационен клон 52 – ул.“Златна тона“
- По канализационен клон 57 – ул.“Старият дъб“ и ул.“Старата липа“
- По канализационен клон 15 – ул.“София“ и околовръстен път
- По канализационен клон 65 – ул.“Искра“ и ул.“Старата липа“
- По канализационен клон 71 – ул.“Китка“
- По канализационен клон 80 – ул.“Гайдарче“
- По канализационен клон 87А – ул.“Каменно цвете“
- По канализационен клон - ул.“Дон“
- По главен водопроводен клон 1 –ул.“Катюша“ и ул.“Божур“

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10074
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=10074